Annapurna Base Camp Trek - 13 Days (Price 690 USD)